ISRAEL  GESCHIEDENIS  JERUZALEM  EINDTIJD  ISRAEL EN KERK  HEMELSE JERUZALEM  SION  PALESTINA  FOTO'S  WEBLOG  LIJDEN  MESSIAS EN JODEN  CULTUUR  GEDICHT  CONTACT  KIEZEN  HUMOR  NATUUR  EXTRA

Shalom,

IsraŽl is het land van de beloften, oorlogen, Messias, religies, profeten, Joden ...
Deze website; israel bericht  komt voort uit mijn gegroeide liefde voor IsraŽl
en geeft u bijbelteksten, informatie, links, foto's en meer.

Eens zal voor Jood -en heiden waarlijk blijken;
"want door Hem hebben wij beide toegang door ťťn Geest tot den Vader."
Is daarom ook uw interesse gericht op Yeshua (Jezus) en Gods volk, Israel?

En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken. En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouw in dit land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel. Want zo zegt de HEERE: Zoals Ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over hen spreek.  (Jeremia 32: 40-42)
IsraŽl ligt in Zuidwest-AziŽ. De geografische grenzen van het land zijn in het westen de Middellandse Zee, in het oosten de Jordaanvallei, in het noorden de bergen van Libanon en in het zuidelijke puntje de Golf van Eilat. Ondanks haar kleine oppervlakte, zijn landschap en klimaat in IsraŽl zeer divers. 'The Holy Land' herbergt een schat aan oudheden en bezienswaardigheden. In IsraŽl is Tel -Aviv de grootste stad terwijl Jeruzalem, op velerlei wijze, het middelpunt vormt en de hoofdstad is.


De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het kleinste van alle volken. Maar omdat de HEERE u liefhad, en opdat Hij hield de eed, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft u de HEERE met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van FaraŲ, koning van Egypte. Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, die God is, die getrouwe God, Die het verbond en de weldadigheid houdt aan hen, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten. (Deut. 7:7-9)
Geografie IsraŽl
Waarom uitverkoren?
In de Bijbel is Gods ontferming ten opzichte van het volk IsraŽl, de Joden, duidelijk te lezen. Vele voorbeelden worden op deze website u ook aangedragen. Vanuit de profeten DaniŽl, EzechiŽl, Jeremia worden vele Bijbelgedeelte gewijd aan Het Volk. Hosea 11 moet u eens nalezen, niet bij het eten en niet even voordat u gaat slapen. Overdenk de woorden van dit hoofdstuk, liefst aan de hand van Matthew Henry, Statenvertaling en andere Bijbelboeken. Gods ontferming geldt "de Jood en ook de Griek".

LOVE IS: like five loaves and two fish, always to little until you start giving it away!
Gods ontferming!
Voor de gehele inhoud van deze site geldt: onderzoek zťlf de Bijbel "... en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren." HSV
(Handelingen 17:11b)


beschreven in MattheŁs en Lukas 4
Jericho: vanaf de berg v/d verzoeking
GEBEDSPUNTEN:

(A) Dank God voor de terugkeer van Joden naar IsraŽl
(B) Bid voor Messias -belijdende gemeenten van Christus, joods ťn arabisch!
(C) Bid en smeek voor IsraŽls vijanden. Dat Gods Naam verhoogt zal worden!

GOD REIGNS
Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, (Ef. 3:20)
Pagina over het einde der tijden ťn messias en joden.
VIDEO BOODSCHAP (tip)
U kunt een email sturen naar israel_1948@live.nl
HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME   HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME  HOME   HOME  HOME  HOME  HOME  HOME
God zij met u,
Lehitrahott,

Johan
TIJD voor humor? klik hier
Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
(Psalm 122:6)  KJV

SITEMAP KLIK HIER
BAR MITSWA 
klik hier
PSALM 122 vers 6   BID
VůůR  DE  VREDE  VAN  JERUZALEM

Een vakantiereis naar IsraŽl is aan te raden... De natuur is prachtig en divers. In Galilea leest u het onderwijs van de zaligsprekingen aan het meer van Tiberias, de kuststrook zorgt voor ontspanning, de woestijn voor ontbering en verder is Jeruzalem zeer de moeite; verleden, heden en toekomstig! Kom dat zien.